background

Resorba

RESODONT® özel bir yöntem kullanılarak özel, yüksek saflıktaki kolajenden üretilmektedir.

Ekuin(1) kökenli kolajenin kullanılması sayesinde en üst seviyede ürün güvenliği sağlanmaktadır.

Kolajen tamamen emilmektedir(2). Böylece, emilebilir olmayan kolajen membranlarda gereken ikincil cerrahi müdahale ihtiyacı ortadan kalkmaktadır.

(1) Ph.Eur.-Avrupa Farmakopesi İlavesi – Zeyilname 2000 (2000): 5.2.8 Hayvan kökenli tıbbi ürünler ile süngerimsi ensefalopati ajanların bulaşma riskinin en aza indirilmesi. Ph.Eur.-Zeyilname 2000